_

دیواره های خانه چوبی

مشخصات دیواره های خانه چوبی گردبینه (Log home) :

چوب مورد استفاده در دیواره های ویلای چوبی پیش ساخته گردبینه از نوع کاج ( pine ) می باشد و کلیه موارد مربوط به فرآوری بر روی چوب ها صورت می گیرد . الوار های گرد بینه  معمولا با پوست وارد می شود و مراحل گمرکی زمانبر و پیچیده ای برای ترخیص طی می کند . به همین دلیل هم قیمت این نوع سازه های بالاست و شرکت ها سازنده معمولا امکان ساخت این نوع سازه ها را ندارد. آرین سازه امکان واردات الوار های گردبینه را فقط برای متقاضیان خود دارد . لازم بذکر است بدلیل واردات اختصاصی و حجم قابل قبول برای واردات ، امکان بستن قرارداد ساخت خانه (ویلا) چوبی با دیواره های گردبینه زیر 250 متر مربع امکانپذیر نخواهد بود.

قطر الوار های موارد استفاده 18 سانتی متر می باشد که بعد از پوست کنی و برخی فعالیت ها بر روی بدنه ضخامت 17 سانتیمتر خواهد بود . سطح اتصال الوارها با الوار دیگر 6 سانتیمتر می باشد ، در واقع دیوار مفید 6 سانتیمتر خواهد بود. دیواره در ویلا های پیش ساخته چوبی گردبینه تک جداره می باشد و تاسیسات برق و آب و… از طریق داکت های رو کار انجام می گیرد .

دیواره های خانه چوبی

مشخصات دیواره های خانه چوبی تخت دوجداره :

چوب مورد استفاده در ویلا های چوبی تخت دوجداره از نوع کاج  ( pine) می باشد و کلیه موارد مربوط به فرآوری بر روی چوب ها صورت می گیرد .  کلیه دیواره ها 20 سانتیمتر ضخامت خواهند داشت که دیواره داخلی از جنس چوب با ضخامت  6 سانتیمتر و 3 سانتیمتر فاصله هوایی برای عبور تاسیسات ، عایق بین دیواری با ضخامت  5 سانتیمتر و دیواره خارجی از جنس چوب با ضخامت  6 سانتیمتر می باشد. در مجموع از 20 سانتیمتر ضخامت دیواره ها ، 12 سانتیمتر  ضخامت  چوب خالص ، 5 سانتیمتر ضخامت  عایق بین دیواری و 3 سانتیمتر فاصله برای عبور تاسیسات توکار می باشد .

دیواره های خانه چوبی

مشخصات دیواره های خانه چوبی  تخت تک جداره :

چوب مورد استفاده دردیواره های خانه چوبی تخت دوجداره از نوع کاج  (pine)  می باشد و کلیه موارد مربوط به فرآوری بر روی چوب ها صورت می گیرد. کلیه دیواره ها تک جداره و تنها  از الوار با ضخامت  7.5 سانتیمتر تشکیل می شود . ویلا های چوبی تک جداره را برای اجرای چند طبقه و مناطق سردسیری به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنیم. این نوع ساز ها برای مناطق گرم و معتدل ، بصورت یک طبقه ( فلت ) پیشنهاد می شود .

دیواره های خانه چوبی

مشخصات دیواره های سازه سبک با اسکلت چوبی یا فلزی (LSF) :

دیواره ها در سازه های سبک با دو اسکلت چوبی و یا فلزی (LSF) مشابه هم اجرا می شوند . دیواره  های براساس بودجه مشتری پیشنهاد می شود و بدلیل تنوع بالا متریال و ضخامت مورد استفاده و همچنین تعداد طبقات و ضخامت اسکلت ، لایه ها و دیواره ها مشخص می شوند .

لینک لینک

دیواره های خانه چوبی