_

آندولین

آندولين
آندولين با مقاومت بالا به صورت ورق، محصول اصلي در گروه آندولين ويژه پوشش سقفي شيب دار مي باشد، از ترکيب خالص الياف طبيعي توليد شده است، آزبست ندارد و در جريان توليد با يک روش مخصوص ورق ها ضمن تزريق بيتومين، از درون رنگ مي پذيرند به نحوي که در مدت طولاني و سخت ترين شرايط، رنگ آن ثابت مي ماند. اين پوشش سقفي يک محصول عالي در برابر نفوذ آب است و به علت انعطاف پذير بودن ترک بر نمي دارد، زنگ نمي زند و پوسيده نمي شود، در مقابل مواد بيولوژيکي و شيميايي موجود در هوا مقاوم بوده و عمري طولاني دارد و همچنين نيازي به وارسي دائمي نداشته و به محيط زيست آسيب نمي رساند.
ویژگي هاي ساختاري آندولين
در هر نوع آب و و شرايط جوي از نفوذ آب هوا جلوگيري مي نمايد.با وزن کمتر از 4 کيلوگرم در هر متر مربع از نظر سهولت نصب حمل و نقل با صرفه است. بدليل وزن بسيار سبک صرفه جويي در سازه ها و ايمني در مقابل زلزله را تامين مي کند. اشعه هاي ماورا بنفش بر سطح ورقها کمترين آسيبي نمي رساند. اشعه هاي ماورا بنفش بر سطح ورق ها کمترين آسيبي نمي رساند. در فاصله منفي 35 تا مثبت 105 درجه سانتي گراد هيچ تغييري ديده نمي شود. آندولين پوسيده نمي شود و از عوامل بيولوژيکي مانند قارچ و کپک تاثير نمي پذيرد. انواع بازها واسيدها  بر ورق آندولين بي تاثيرند. آندولين بدون هيچ گونه آزبست مي باشد.

مشخصات فني

_
طول                                200 سانتي متر

عرض                                 95 سانتي متر
پوشش هر ورق         1.590 متر مربع

ضخامت                              3 ميليمتر
وزن هر ورق                         6.5 کيلوگرم

وزن هر متر مربع                    3.4 کيلوگرم

رنگبندی

_

نمونه اجرا شده

_