_

تاسیسات در خانه های چوبی

تاسیسات ساختمان از نیازهای اساسی و مورد نیاز هر ساختمان می باشد. به بیان دیگر ، تاسیسات ساختمان، اجزای حیاتی هر ساختمان را تشکیل می دهند. این سیستم ها مربوط به شرایط حرارتی ، دیداری ، شنیداری و بهداشتی که برای راحتی ، آرامش و آسایش ساکنان ساختمان لازم و ضروری می باشد ، را فراهم می کنند. تاسیسات در خانه های چوبی نیز بایستی به خوبی طراحی شوند تا به درستی کار کنند . همچنین این سیستم ها می بایستی با سیستم ساختاری ساختمان هماهنگ باشند که این امر مستلزم دانش و تخصص مهندسان و معماران حرفه ای ساختمان است.

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی:

 کلیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی دارای انواع مختلف سیستمهای تهویه نیز می باشند که عبارتند از:

الف) تهویه طبیعی: در تهویه طبیعی نیروهای حرارتی شناوری به علت اختلاف چگالی هوای داخل وبیرون، هوای بیرون را از طریق پنجره ها، درب ها، نورگیرها و هواکش ها به داخل ساختمان هدایت می کنند وبالعکس یعنی هوای داخل را به خارج ساختمان هدایت می کنند.تیم طراحی آرین سازه بطور کاملا تخصصی در هنگام طراحی سازه به تهویه طبیعی توجه ویژه ای دارد .

ب)تهویه مکانیکی: تهویه مکانیکی از طریق تاسیسات گرمایشی مثل پکیج به همراه رادیاتور و همچنین تاسیسلت سرمایشی مانند کلر های گازی برای سازه های چوبی استفاده می شود .

پ) تهویه ترکیبی (مرکب): در تهویه ترکیبی (مرکب) از تهویه طبیعی همراه با تهویه مکانیکی (فن) جهت تامین میزان هوای مورد نیاز استفاده می گردد . در واقع تهویه ترکیبی بهترین نوع تهویه و ایجاد سیستم های گرمایشی و سرمایشی انواع ساره های چوبی می باشد .

تاسیسات بهداشتی (آب و فاضلاب):

دو سیستم جابجایی آب در ساختمان وجود دارد که موازی هم فعالیت میکنند . یک شبکه آب آشامیدنی و مصرفی را تامین میکند و دیگری مواد ضایعاتی جمع شده در لوله ها را خارج میکند. تامین آب مصرفی از طریق منبع اصلی آب صورت میگیرد که برای این کار باید بر نیروی جاذبه غلبه کرد تا آب به تمامی نقاط ساختمان برسد.

سیستم فرعی دیگری در حیطه آب و فاضلاب در ساختمان قرار دارد که هدفش تامین آب گرم مورد نیاز تجهیزات است و از دیگ بخار یا گرم کن استفاده می کند. در سیستم فاضلاب بهداشتی میتوان از لوله های بزرگ تر بهره گرفت زیرا این سیستم بر نیروی جاذبه متکی است و عمل جابجایی سریع تر انجام میشود.در این سیستم به دلیل تجزیه ضایعات در لوله ها گازی به وجود می آید که برای جلوگیری از ورود آن به بخش های داخلی ساختمان باید از تله ، سیفون یا آب بند در اتصالات لوله ها استفاده کرد

تاسیسات گاز رسانی:

سوخت اصلی 95 درصد  از کلیه ساختمان ها و ویلاهای مسکونی از گازطبیعی می باشد . با توجه به این امر که در مقررات ملی ساختمان هیچ مشکلی در گاز رسانی به سازه های چوبی وجود ندارد ، گاها مشاهده می شود در برخی از مناطق سلیقه ای عمل می شود . و به ساز های چوبی گاز ارائه می شود اما محل استفاده بیرون سازه در نطر می گیرند . بعنوان مثال برای سیستم گرمایش و آب گرم باید یک اتاقک بتنی ( شبیه موتور خانه ) درنظر گرفته شود . البته در هیچ یک از قوانین مربوط به مقرارت ملی ساختمان ، هیچ مشکلی برای گاز رسانی وجود ندارد و فقط برخورد سلیقه کارشناسان ادارات گاز می باشد .

تاسیسات الکتریکی ( برق ):

تأسیسات برقی ساختمان امکان استفاده از تمامی وسایل برقی جهت آسایش و راحتی را به همراه می آورد. تأمین نور و روشن بودن محیط زندگی در شب دیگر دستاورد تأسیسات برقی برای ساختمان ها می باشد. رعایت اصول ایمنی در اجرای تأسیسات برقی برای سازندگان الزامی می باشد.تأسیسات برقی یا به اصطلاح عام برق کشی ساختمان در چهار مرحله ی صورت می پذیرد.

  1. ایجاد برش و مسیر بر روی دیوارها جهت نصب قوطی کلید و پریزها و لوله برق ها و نیز نصب لوله برق ها بر روی کف و زیر سقف و عبور آن ها از داخل سقف کاذب که به این مرحله لوله کشی و نصب قوطی کلیدها گفته می شود.
  2. سیم کشی و کابل کشی
  3. نصب کلید و پریزها
  4. نصب تجهیزات و روشنایی

با توجه به اینکه اجرای تاسیسات الکتریکی ( برق ) نیاز به تجربه و مهارت ویژه برای اجرا در سازه های چوبی دارد ، بهتر است برای اجرای این بخش از نازک کاری از نیرو های متخصص مورد تایید آرین سازه استفاده شود .

لینک لینک