تعاریف :

الف ) مراحل اجرای یک پروژه :

طراحی و رزرو : اولین مرحله اجرای یک سازه چوبی در صنایع اتوماسیون ساخت آرین سازه میباشد که در این مرحله کلیه نقشه های مورد نیاز سازه به همراه رزرو خط تولید برای یک زمان مشخص توسط کار فرما می باشد .

فونداسیون: بخشی از ساختمان می باشدکه وظیفه انتقال نیرو از ستون به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده و وزن ساختمان، بافت لایه هاو نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه :می توان تیپ و ابعاد شالوده را انتخاب و مشخص نمود. عمق، طول و عرض فونداسیون ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و جنس خاک بستگی دارد.

سفتکاری : شامل دیواره های داخلی و خارجی ، اسکلت شیروانی و رنگ ( یک دست )

نازک کاری : به کلیه موارد و مراحلی که بعد از سفتکاری که برای تکمیل سازه باید انجام شود نازک کاری گفته می شود .

ب ) انواع سازه های چوبی :

Log House  ( سازه های سنگین ) : به ساز هایی که دارای اسکلت اولیه ( یکپارچه ) نیستند و دیواره ها تنها از الوار های ضخیم ( با سطح مقطع گرد یا تخت ) ساخته می شود و اسکلت درانتهای شکل می گیرد . 

Log House تک جداره( تخت) : صنایع اتوماسیون آرین سازه این نوع سازه ها را با چوب کاج نوئل  به ضخامت 6.3 سانتیمتر تولید و در انتها قطر دیواره ها 5.8 سانتیمتر ضخامت خواهند داشت .

Log House دوجداره( تخت) : صنایع اتوماسیون آرین سازه این نوع سازه ها را بصورت دوجداره با چوب کاج نوئل  شامل : جداره داخلی با ضخامت 5.8 ساتنیمتر ، جداره خارجی 5.8 سانتیمتر ، 5 سانتیمتر عایق پشم سنگ ، 3 سانتیمتر فاصله برای عبور تاسیسات در مجموع قطر دیوار های داخلی و خارجی 20 سانتیمتر خواهد بود .

Timber Frame ( سازه های سبک ) : به ساز های که دارای اسکلت اولیه (یکپارچه ) از جنس چوب هستند و دیوار های از ورق ها یا تخته های با ضخامت کم پوشیده می شوند ، اطلاق می شوند .

Lsf  : نوعی سازه سبک است که تنها تفاوت آن یا ساز های Timber Frame جنس اسکلت اولیه است . در ساز های LSF  جنس اسکلت فلزی ( فولاد سرد نورد شده ) می باشد .