اولین سازه سه طبقه ویلای چوبی سه طبقه که توسط آرین سازه طراحی و تولید و اجرا شده است . 

این فیلم با دوربین ( آماتوری ) تهیه شده است و در مراحل تکمیل برخی بخش ها فبل از رنگ آمیزی نهایی تهیه شده است .